ธนาคาร ธกส

เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 1,000,000 บาท
ดอกเบี้ย
สูงสุด 7.08% ต่อปี
อายุ
ไม่เกิน 45 ปี
สินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกส 2567 สมัครง่าย
เงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 50,000 บาท
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย (ขึ้นอยู่กับประเภทบัตร)
อายุ
ไม่กำหนดอายุ
กู้เงิน ธกส สมัครง่ายได้เงินทั้งก้อนในทันที

ธนาคาร ธกส ธกส คือ อะไร


ธกส คือ เป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตาม พรบ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เมื่อ พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินกับ เกษตรกร กลุ่มเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบัน ธนาคาร ธกส ได้ขยายการให้สินเชื่อและบริการไปสู่บุคคล ผู้ประกอบการกองทุนหมู่บ้าน หรือชุมชนองค์กรที่เกี่ยวข้อง ธนาคาร ธกส ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ธกส ให้การสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และธกส ดำเนินการที่สำคัญของโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยการให้สินเชื่อธนาคาร ธกส ให้

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่มอย่างสมดุลธนาคาร ธกส และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการทางการเงินให้ครบวงจร เทียบเคียงกับธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ ด้วยวิสัยทัศน์ พร้อมเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนตลอดไป

จุดเด่น ธนาคาร ธกส


ธนาคาร ธกส จุดเด่น สำหรับการเกษตรกรที่ต้องการ กู้เงิน ธกสและขอสินเชื่อ สามารถสมัครลงทะเบียนขอใช้ บริการในการขอสินเชื่อ สำหรับเกษตรกร ผ่าน สมัครแอปพลิเคชั่น ธกส A-Mobile ได้แล้ว และสามารถสมัครด้วยตัวเองแบบง่าย ๆไม่ต้องไปธนาคาร ธกสให้เสียเวลา ช่วยให้เข้าถึงแหล่งการเงินได้จากที่บ้านของคุณเองผ่านมือถือ เพียงการสัมผัสผ่านนิ้วมือ ให้ทุกเรื่องเป็นเรื่องง่าย ๆ สำหรับคนที่มีบัญชีออมทรัพย์ กับธนาคาร ธกสและมีบัตรเอทีเอ็ม คุณสามารถทำการดาวน์โหลดแอป ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และลงทะเบียน หลังจากนั้นให้ไปยืนยันตัวตนที่ตู้เอทีเอ็ม ของธนาคาร ธกส ภายใน 24 ชั่วโมง เป็นการยกระดับการทำธุรกรรมทางการเงินของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าของ ธนาคาร ธกสสามารถขอเปิดบัญชีผ่านแอพ ธกส ได้แล้วธกส เปิดโลกกว้างและก้าวทันยุคสมัยอยู่เสมอ

ผลิตภัณฑ์ของ ธนาคาร ธกส


ก่อนที่จะขอสินเชื่อกับ ธนาคาร ธกส ต้องเช็คก่อนว่าที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น สินเชื่อรถจักรยานยนต์ กู้ง่าย ผ่อนนาน ไม่ต้องใช้คนค้ำ สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสินเชื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืน สินเชื่อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์  สินเชื่อเงินด่วน A-CASH  และสินเชื่อ โครงการเพื่อสวัสดิการพนักงานลูกจ้าง SME เกษตร ธนาคารมีสินเชื่อที่หลากหลายจริง ๆ สินเชื่อเพื่อผู้ให้บริการเงินฝาก ธกส ใครสามารถจะขอกู้เงิน ธกสและขอสินเชื่อของ ธนาคาร ธกส ได้บ้าง ผู้กู้จะต้องมีคุณสมบัติ อย่างไร สำหรับใครที่ต้องการจะกู้เงิน ธกส ติดต่อ ธกส สาขาใกล้บ้านคุณ หรือที่ธนาคาร ธกส ในห้าง หรือจะติดต่อธนาคาร ธกส เพื่อทำการ เปิดบัญชี ธกส หรือแม้กระทั้งการ เช็คเงิน ธกส ใช้บริการผ่านแอพ ธกส ได้เลย อย่าลืมต้องรีบสมัครและทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ธกส A-Mobile เพื่อการทำธุรกรรมที่ง่ายและขอสินเชื่อได้สะดวกสบายบนมือถือของคุณ ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

Scroll to Top