อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะบัญชีเครดิตบูโร เครดิตบูโรเช็คอะไรบ้าง

สถานะเครดิตบูโร สถานะบัญชีเครดิตบูโร


เครดิตบูโร คือ อะไร มีใครพอจะรู้จักบ้างไหม กับคำว่า เครดิตบูโร อยากติดบูโรไหม อุ้ย ไม่ติดดีกว่า ไปเช็คสถานะเครดิตบูโรกันแและทำความรู้จักกับ เครดิตบูโร ว่า คือ อะไร เครดิตบูโร คือ ข้อมูลจาก บริษัทข้อมูลแห่งชาติ จำกัด เป็นสถาบันที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลเครดิตของผู้กู้ ที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเครดิต เช็คสถานะเครดิตบูโร
จากสถาบันการเงินหลายแห่ง ที่เป็นสมาชิกของ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด การเช็คสถานะเครดิตบูโร
บริษัทข้อมูลแห่งชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตจากสถาบันการเงินให้เช็คสถานะบูโร เพื่อทำประวัติการชำระสินเชื่อ ประวัติการผ่อนชำระ ว่ากำลังผ่อนชำระสินเชื่อที่ไหน สินเชื่ออะไร ปัจจุบันยังผ่อนสินเชื่ออยู่กับสถาบันการเงิน
แห่งใดบ้าง ปิดบัญชีแล้วหรือยัง หรือมีหนี้สินที่ยังต้องผ่อนชำระอยู่ ชำระหมดหรือยัง ที่ผ่านมาผ่อนชำระหนี้ เป็นอย่างไร สินเชื่อจะบอกนิสัยการผ่อนชำระของผู้กู้ได้เป็นอย่างดี  ผ่อนช้า ผ่อนตรงเวลาเช็คสถานะเครดิตบูโร

สถานะเครดิตบูโร ตัวเลขมีความหมายอย่างไร


คุณเคยได้ยินบ้างไหม และเคยสังเกตบ้างหรือเปล่า ว่า สถานะเครดิตบูโรตัวเลขหมายถึงอะไร ถ้าหากคุณเคยได้รับ
ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต จะมีเลขรหัสเต็มไปหมด แต่คงไม่มีใครสนใจตัวเลขมากนัก เพราะมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดเกินไปที่ยอมรับได้  ตัวเลข 10 นั่นหมายถึงการชำระของคุณอยู่สถานะการจ่ายปกติ แต่ถ้าหากคุณเห็นสถานะบูโร 11 นั่นหมายถึงบัญชีของคุณ เคยค้างชำระในอดีต จ่ายหนี้หมดแล้วและปิดบัญชีแล้ว ถ้าตรวจสอบแล้วเจอสถานะเครดิตบูโร 40 ในเครดิตบูโรหมายถึงอยู่ระหว่างชำระสินเชื่อ เพื่อปิดปัญชี  และสถานะบูโร 42 คือการโอนหรือขายหนี้ สถานะเครดิตบูโรของคุณเป็นเลขอะไรเคยสังเกตกันบ้างไหม ถ้าหาก

เครดิตบูโรสถานะ f หมายถึง การปลอมแปลงเอกสารประวัติทุจริตต่าง ๆ ในระบบสถาบันการเงินที่ผู้กู้ขอสินเชื่อ แล้วสถาบันการเงินตรวจสอบแล้วไม่เชื่อถือ เป็นข้อมูลที่ดัดแปลง ปลอมแปลง สร้างขึ้นไม่ตรงตามความจริง  สถานะเครดิตบูโรถ้าสถานะเครดิตบูโร 0 เท่ากับไม่เคยมีการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน บูโรจะขึ้น 0

 


วิธีดูเครดิตบูโร สถานะเครดิตบูโร ปี 2567 / 2024


สำหรับใครที่อยากรู้ว่า สถานะเครดิตบูโรของตัวเองในปี 2567 เป็นอย่างไร สามารถที่จะเช็ค สถานะ และตรวจสอบ
เครดิตบูโรได้ด้วยการตรวจเครดิตบูโร ด้วยตัวเอง  เครดิตบูโรเช็คอะไรบ้าง ให้การเตรียมบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางตัวจริงเพื่อนำมาแสดงสถานะเครดิตบูโร  และสามารถตรวจเครดิตบูโร ด้วยวิธีมอบให้คนอื่นตรวจแทนได้ หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา ให้เขียนรายละเอียด แและลงนามให้ครบถ้วน จากนั้นให้เตรียมสำเนาบัตรประประชาชนผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ อย่าลืมต้องลงนามทั้งสองคนให้ถูกต้องและอย่าลืมนำตัวจริง หมายถึงบัตรประชาชนและเอกสารอื่น ๆ ที่จะนำไปตรวจเช็คสถานะเครดิตบูโร

Scroll to Top