:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปลูกดาวเรืองถวายพ่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี และชมรมพุทธศาสน์ โรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกดาวเรือง ณ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีบุคลากรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การปลูกดอกดาวเรืองครั้งนี้ จะนำมาประดับที่โรงพยาบาลราชวิถีต่อไป
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-09-11
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ