:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตำแหน่ง แม่บ้าน
ตามที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ได้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลราชวิถี จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ ความสามารถมาสมัครงาน ทางมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี จึงขอขยายเวลารับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ขยายวันรับสมัครจนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2560
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 10 มีนาคม 2560
3. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น.
4. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 14 มีนาคม 2560
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-3547997-9 ต่อ 101, 109 หรือโทร 02-3548108 ต่อ 5512 ในวันและเวลาราชการ
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-02-27
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ