:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบทุน "วิจิตรพงศ์พันธุ์"
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีและผู้แทนโรงพยาบาลราชวิถี
นำโดยคุณประนอม ดวงใจ รองผู้อำนวยการด้านการพยบาล ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริม ศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปี 2559
ซึ่งปี พ.ศ. 2559 โรงพยาบาลราชวิถีได้รับมอบ "เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุม
ปริมาตรและความดัน พร้อมเครื่องผลิตอากาศและสามารถเคลื่อนย้ายไปพร้อมผู้ป่วย
และเตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า" รวมเป็นเงิน 900,000.- บาท เพื่อนำเครื่องมือ
ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-08-26
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ