:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการมูลนิธิฯ เข้าเฝ้าถวายเงิน
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาราชวิถี และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลราชวิถี เข้าเฝ้าถวายเงินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ และทุนมูลนิธิขาเทียมฯ โดยเสด็จพระราชกุศล (ตามพระราชอัธยาศัย)
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2015-10-08
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ