:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ "ศูนย์การแพทย์ราชวิถี"

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ความหวังของผู้ป่วยโรคไต
 
มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
ตั้งอยู่ที่ตึกสิรินธร ชั้น 1 โรงพยาบาลราชวิถี
เลขที่ 2 ถนนพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7997 ถึง 9

ร่วมบริจาคสมทบทุน “มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี”
1. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 051-2-16322-1
2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า เลขที่ 029-2-60574-9
3. ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลย์ สนามเป้า เลขที่ 210-0-56926-4
4. ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 013-1-77009-8
5. ธนาคารออมสิน สาขาพหลโยธิน เลขที่ 050012284878
6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาราชเทวี เลขที่ 044-1-34621-7

บริจาคสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชว­ิถี
ชื่อบัญชี "ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 051-2-69056-1
หรือ บริจาคผ่านบริษัท เคานเตอร์เซอร์วิส จำกัด (ร้าน Seven Eleven)
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2015-10-05