:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

บริจาคสมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีได้รับมอบเงินบริจาค โดยสมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 114,040.- บาท จาก คุณมาลี ตันติเมธ โดยมีรองประธานกรรมการมูลนิธิ (พญ.สุดสวาท เลาหวินิจ) และกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์) กรรมการเหรัญญิก (คุณรำไพพรรณ มีชูรส) ร่วมรับมอบเงินบริจาค
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-06-26
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ