:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

บริจาคสมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม คุณปราณี กล่ำส้ม ได้มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 700,000.- บาท โดยมีประธานกรรมการมูลนิธิ (นพ.มานัส โพธาภรณ์) รองประธานและกรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) กรรมการเหรัญญิก (คุณรำไพพรรณ มีชูรส) และพญ.ปีนัชนี ชาติบุรุษ ร่วมรับมอบเงิน
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-06-14
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ