:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  กิจกรรมการรับบริจาคทั้งในและนอกสถานที่

เปิดบ้านโรงพยาบาลราชวิถี 66 ปี
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีได้ร่วมออกบูธในงาน "เปิดบ้านโรงพยาบาลราชวิถี 66 ปี บูรณาการนวัตกรรมล้ำยุค สู่ผู้น้ำอาเซียน" และได้ร่วมรับมอบเงินบริจาคจากผู้มีอุปการะคุณ เพื่อสมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี และร่วมสมทบกองทุนศูนย์การผ่าตัดเปลี่ยนตับ โดยมีรายนามดังนี้ สมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 3 ท่าน 1) คุณเสริมศรี-ผศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา บริจาคจำนวน 400,000.- บาท 2) คุณเกรียงศักดิ์ วงศ์ศศิธร บริจาคจำนวน 200,000.- บาท 3) คุณประเทือง ศิริไพรวรรณ บริจาคจำนวน 200,000.- บาท สมทบกองทุนศูนย์การผ่าตัดเปลี่ยนตับ จำนวน 1 ท่าน 4) คุณศรัณย์พร นันตะสุคนธ์ บริจาคจำนวน 100,000.- บาท โดยมีคุณปวันรัตน์ นาคสุริยะ (พี่เหมี่ยว) และคุณสิริวิภา กุลตังวัฒนา (พี่แหม่ม) ร่วมเป็นเกียรติในการมอบเงินบริจาคดังกล่าวด้วย
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-04-21
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ