:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  กิจกรรมการรับบริจาคทั้งในและนอกสถานที่

งานเทศกาลความรักและการให้ ครั้งที่ 8
เนื่องในวันแห่งความรักของทุกปี บองมาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค ได้จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าประชาชนทั่วไป ได้รู้จักและเข้าใจงานมูลนิธิและงานการกุศลต่างๆ รวมทั้งร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือและบริจาคให้สังคม โดยใช้ชื่องาน เทศกาลความรัก และการให้ โดยในปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 และได้เชิญมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเข้าร่วมงาน ระหวา่งวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-02-27
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ