:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  กิจกรรมการรับบริจาคทั้งในและนอกสถานที่

สมทบทุนในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 คุณณรงค์-คุณเครือวัลย์ สังวาลย์ มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบกองทุนงานโรคไต ในมูลนิธิโรงพยาบาล ราชวิถี จำนวน 200,000.- บาท โดยมีประธานกรรมการมูลนิธิ (นพ.มานัส โพธาภรณ์) ประธานกองทุนงานโรคไต (นพ.บุญธรรม จิระจันทร์) และคณะแพทย์งานโรคไต กลุ่มงานอายุรกรรม ร่วมรับมอบเงินดังกล่าว
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-12-20
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ