:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ซื้อครุภัณฑ์ / ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

สมทบทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีได้รับมอบเงิน จากคุณประกอบ-คุณประกิจ ชีพภักดี และคุณนิธิมา เทพวนังกูร เพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (งานโรคไต) จำนวน 490,000.- บาท
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-04-26
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ