:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สนับสนุนกิจการโรงพยาบาลราชวิถี

สมทบกองทุนอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน
บริษัท เบนทเลอร์ ดิสบิวชั่น (TH) จำกัด ศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรม การช่วยฟื้นคืนชีพ และร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนอุบัติเหตุและการแพทย์ ฉุกเฉิน จำนวน 15,020.- บาท โดยมีนายแพทย์ดิเรก ลิมจิตติ กรรมการ ผู้จัดการมูลนิธิฯ และนายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา ประธานกองทุน อุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-04-06
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ