:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

มูลนิธิวังขนายมอบเงินสมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 มูลนิธิวังขนาย โดยคุณธัญรักษ์ ณ วังขนาย ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มวังขนาย มอบเงินเพื่อสมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 100,000.- บาท
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-04-26
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ