:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  กิจกรรมการรับบริจาคทั้งในและนอกสถานที่

รับมอบเงินจากคุณศรีสุเทพ กิตติลักษ์ตระกูลเพื่อสมทบทุนสร้าง
วันที่ 10 เมษายน 2558 มูลนิธิฯ ได้รับมอบเงินจากคุณศรีสุเทพ กิตติลักษ์ตระกูล เพื่อสมทบทุนสร้าง "ศูนย์มะเร็ง อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี" จำนวน 1,000,000 บาท
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2015-05-18
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ