:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

ภาพส่งมอบครุภัณฑ์โรคไต 5 เครื่อง 3.6 ล้าน
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 เครื่อง สนับสนุนโดย กองทุนงานโรคไต ส่งมอบ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2555 (หน่วยไตเทียม ตึกสิรินธร ชั้น 5 และหอผู้ป่วยหนัก I.C.U. ตึกอายุรกรรม ชั้น 1) รวมมูลค่า 3,654,000.00 บาท
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2015-05-18
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ