:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ประวัติการก่อตั้งมูลนิธิ