มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ

วัตถุประสงค์ของ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี- เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์


- เพื่อช่วยเหลือในด้านการศึกษา ฝึกอบรม วิจัย สวัสดิการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี


- เพื่อช่วยเหลือในกิจการของโรงพยาบาล


- ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด


- เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์