มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ

News

ร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ราชวิถี

ประธานกรรมการมูลนิธิรพ.ราชวิถี (นพ.มานัส โพธาภรณ์) ร่วมด้วยรองประธานและกรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์) และกรรมการเหรัญญิก (คุณรำไพพรรณ มีชูรส) รับมอบเงินบริจาคจากคุณประไพ แซ่เบ๊ จำนวน 300,000.- บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

<

ร่วมบริจาคกับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี