มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ

News

สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 คุณแม่เสริมศรีและดร.วิสาขา ภู่จินดา มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000.- บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยมีประธานกรรมการมูลนิธิรพ.ราชวิถี (นพ.มานัส โพธาภรณ์) และรองประธานและกรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) ร่วมรับมอบเงินดังกล่าว

<

ร่วมบริจาคกับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี