มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ

News

สมทบทุนสร้างศูนย์มะเร็ง ในอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ประธานมูลนิธิรพ.ราชวิถี (นพ.มานัส โพธาภรณ์) ร่วมด้วยรองประธานและกรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) กรรมการผู้จัดการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์) กรรมการเหรัญญิก (คุณรำไพพรรณ มีชูรส) ร่วมรับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์มะเร็งในอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จากคุณพนอ ฟูตระกูล จำนวน 1,000,000.- บาท โดยมีแพทย์หญิงสุดสวาท เลาหวินิจ ร่วมรับมอบเงินดังกล่าวด้วย

  รูปภาพประกอบ

<

ร่วมบริจาคกับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี