:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สนับสนุนกิจการโรงพยาบาลราชวิถี
ค้นหา 

สมทบทุนในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี (นพ.มานัส โพธาภรณ์) พร้อมด้วยรองประธานกรรมการมูลนิธิ (พญ.สุดสวาท...
 รายละเอียด 

สมทบกองทุนในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

บริษัทในเครือร้านอาหาร วอเตอร์ ไลบรารี่ (Water Library) ได้จัดกิจกรรมการกุศลที่ร้าน Water Library และ Seed (บริษัท เอสอีอีดี...
 รายละเอียด 

สมทบทุนเพื่อกองทุนงานโรคหัวใจอายุรกรรม

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีได้รับมอบเงินบริจาค จากคุณสีอุไร จิปิภพ จำนวน 1,000,000.- บาท...
 รายละเอียด 

ร่วมสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนตับ

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ได้รับมอบเงินจากคุณอุไรวรรณ นาคเลื่อน เพื่อสมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน...
 รายละเอียด 

บริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ศ.พญ.สมปอง รักษาศุข ได้บริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์...
 รายละเอียด 

สมทบกองทุนอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน

บริษัท เบนทเลอร์ ดิสบิวชั่น (TH) จำกัด ศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรม การช่วยฟื้นคืนชีพ...
 รายละเอียด 

รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 มูลนิธิได้รับมอบเงินจากรองอธิบดีกรมการแพทย์ (นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล)...
 รายละเอียด