:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
ค้นหา 

ภาพส่งมอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ 5 เครื่อง

ครุภัณฑ์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 5 เครื่อง ส่งมอบ ณ วันที่ 23 มิถุนายน ...
 รายละเอียด 

ภาพส่งมอบเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง งานโรคหัวใจ

ครุภัณฑ์ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง บริจาคโดย คุณวิภา สินาโรจน์ และคณะ ร่วมกับ...
 รายละเอียด 

ภาพส่งมอบเครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพ 2 เครื่อง

ครุภัณฑ์ เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง บริจาคโดย คุณชุลี อินทรโกเศศ...
 รายละเอียด 

ภาพส่งมอบครุภัณฑ์โรคไต 5 เครื่อง 3.6 ล้าน

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 เครื่อง สนับสนุนโดย กองทุนงานโรคไต ส่งมอบ ณ วันที่ 26 มิถุนายน...
 รายละเอียด