:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกหน่วยบองมาร์เช่
วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2557 มูลนิธิฯ ร่วมงาน "เทศกาลแห่งความรักและการให้" ครั้งที่ 5 ณ ตลาดนัดบองมาร์เช่ ได้รับเงินจากผู้มีจิตศรัทธา 60 ราย และบริการตรวจวัดความดันตาเพื่อเป็นการป้องกันโรคต้อกระจกเบื้องต้น มีผู้มาใช้บริการประมาณ 200 คน
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2015-05-01
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ