:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการรับสม้ครตำแหน่ง "ครูกิจกรรมการเรียนการสอน"
ตามที่มูลนิธิรพ.ราชวิถีได้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ตำแหน่ง ครูกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,960 บาท (เมื่อผ่านการทดลองงานแล้ว) เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลราชวิถี จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 นั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ ความสามารถมาสมัครงาน ทางมูลนิธิรพ.ราชวิถีจึงขอขยายเวลารับสมัครออกไป ดังนี้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1. ขยายวันรับสมัครจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
2. สอบสัมภาษณ์วันที่ 7 ธันวาคม 2560
เวลา 10.00 น. สอบข้อเขียน
เวลา 13.30 น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมธ.ไทยพาณิชย์ ชั้น 11 ตึกสิรินธร
3. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 13 ธันวาคม 2560
4. รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน วันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์แนบ
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-11-09
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ