:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง "ครูพี่เลี้ยง"
ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่องการรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ตำแหน่ง "ครูพี่เลี้ยง" จำนวน 1 อัตรา นั้น

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1. นางศศิธร รุ่งเรือง

สำรอง
1. นางนภา ไทยลี่
2. นางสาวปรียานุช เมืองธรรม

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ไปรายงานตัวที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 11 ตึกสิรินธร ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และเริ่มปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลราชวิถี ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น. หากไม่ไปรายงานตัวตามวันและสถานที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-10-19
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ