:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่ง แม่บ้าน
ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ตำแหน่ง แม่บ้าน ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น
มูลนิธิโรงพยาบาราชวิถีได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
1. นางสาวรุ่งทิพย์ วงษ์ประดิษฐ์

สำรอง
1. นางสาววรรณศิริ มีเภตรา

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 11 ตึกสิรินธร และเริ่มปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลราชวิถี ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. หากไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

(รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-03-16
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ