:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แม่บ้าน
ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การขยายเวลารับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา ปรากฎว่ามีผู้สมัคร จำนวน 2 คน และดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการพิจารณามีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. นางสาววรรณศิริ มีเภตรา
2. นางสาวรุ่งทิพย์ วงษ์ประดิษฐ์
จึงให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-14.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 11 ตึกสิรินธร และจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 14 มีนาคม 2560

(รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-03-16
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ