:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ตำแหน่ง แม่บ้าน
ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีมีความประสงค์จะจ้างบุคคล ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 ตำ แหน่ง อัตราเงินเดือน 9,110.- บาท (เมื่อผ่านการทดลองงานแล้ว) เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สัญชาติไทย
2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
3. จบการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
4. มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-3547997-9 ต่อ 101,109 หรือโทร. 02-3548108 ต่อ 5512 ในวันและเวลาราชการ
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-02-02
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ