:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีร่วมพิธีถวายความอาลัย
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีร่วมในพิธีถวายความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาล
ราชวิถีและเจ้าหน้าที่บุคลากรในโรงพยาบาล ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธี
ณ ชั้น 1 ตึกสิรินธร
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-10-18
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ