:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรีญเงินดิเรกคุณาภรณ์
วันที่ 21 เมษายน 2558 งานครบรอบ 64 ปี โรงพยาบาลราชวิถี มูลนิธิฯ เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาที่มารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรีญเงินดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 2 ราย คือ คุณธำรงค์ มงคลวัฒน์ และคุณสุธัญญะ วิจิตรานนท์
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2015-05-01
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ