:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีโดยรองประธานและกรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) พร้อมด้วยกรรมการเหรัญญิก (คุณรำไพพรรณ มีชูรส) ร่วมรับเงินบริจาคจำนวน 100,000.- บาท จากคุณละออรัตน์ ไชยาคำ เพื่อสมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-09-11
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ