:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

ร่วมสมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีได้รับมอบเงินบริจาคจากคุณวิมลวรรณ บุนนาค จำนวน 1,000,000.- บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยมีประธานกรรมการมูลนิธิฯ (นพ.มานัส โพธาภรณ์) และรองประธานและกรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) ร่วมรับมอบ
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-07-14
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ