:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  กิจกรรมการรับบริจาคทั้งในและนอกสถานที่

สมทนทุนมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ (คุณนิตา รามสูต) ร่วมรับมอบ เงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี จากคุณนัด ปลื้มจิตร์ และคุณจำปี อรภักดี จำนวน 101,500.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ตั้งทุนในมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถา 51,500.- บาท - ช่วยเหลือค่ายาและเวชภัณฑ์ 30,000.- บาท - สมทบทุนจัดซื้อครุภํณฑ์ฺทางการแพทย์ 20,000.- บาท เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2560
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-06-26
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ