:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. มูลนิธิรพ.ราชวิถีได้รับมอบเงินบริจาคเพื่อ สมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 500,000.- บาท จาก คุณวันนิภา วันเพ้ง โดยมีประธานกรรมการมูลนิธิรพ.ราชวิถี (นพ.มานัส โพธาภรณ์) กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์) และกรรมการเหรัญญิก (คุณรำไพพรรณ มีชูรส) ร่วมรับมอบเงินดังกล่าว
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-06-26
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ