:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ได้รับมอบเงินบริจาคจากนายแพทย์บุญเสริม-คุณลักขณา เจียมปรีชา ร่วมสมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 1,000,000.- บาท โดยมีรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ (นายแพทย์ดิเรก ลิมจิตติ) เป็นผู้รับมอบ
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-06-14
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ