:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีได้รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 1. คุณนครินทร์ วงศศิธร จำนวน 200,000.- บาท 2. คุณวัชรินทร์ มณีพงษ์ จำนวน 200,000.- บาท โดยมีประธานกรรมการมูลนิธิรพ.ราชวิถี (นพ.มานัส โพธาภรณ์) ร่วมด้วย กรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) ร่วมรับมอบเงินดังกล่าว
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-05-15
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ