:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

บริจาคสมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี (นพ.มานัส โพธาภรณ์) ร่วมด้วยกรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์) และกรรมการเหรัญญิก (คุณรำไพพรรณ มีชูรส) ร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 300.000.- บาท จากคุณสุรชัย-คุณวิจิตรา จุฑางกูร เพื่อร่วมสมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-05-09
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ