:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีนำโดย รองประธานและกรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) พร้อมด้วย กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์) และกรรมการ เหรัญญิก (คุณรำไพพรรณ มีชูรส) ร่วมรับมอบเงินบริจาคจาก คุณนครินทร์ วงศ์ศศิธร และครอบครัว จำนวน 100,000.- บาท เพื่อร่วมสมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2017-01-05
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ