:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สนับสนุนกิจการโรงพยาบาลราชวิถี

สมทบทุนในมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี (นพ.มานัส โพธาภรณ์) พร้อมด้วยรองประธานกรรมการมูลนิธิ (พญ.สุดสวาท เลาหวินิจ) กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์) และกรรมการเหรัญญิก (คุณรำไพพรรณ มีชูรส) ร่วมรับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบกองทุน สร้างศูนย์มะเร็ง อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 500,000.- บาท บริจาคโดยคุณศีสุเทพ จิตต์รักษ์ตระกูล เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-12-28
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ