:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีได้รับมอบเงิน บริจาคเพื่อสมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 2,000,000.- บาท จากคุณสมพงษ์-คุณสุจิตรา หมั่นมี และครอบครัว โดยมีประธานกรรมการมูลนิธิ (นพ.มานัส โพธาภรณ์) รองประธานและกรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์) และกรรมการเหรัญญิก (คุณรำไพพรรณ มีชูรส) ร่วมรับมอบ
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-12-20
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ