:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

คณะนักศึกษา สวปอ.มส.6 สมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม คณะนักศึกษาหลักสูตรความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 6 (สวปอ.มส.6) มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 5,130,011.66 บาท โดยมีประธานกรรมการมูลนิธิ (นพ.มานัส โพธาภรณ์) รองประธานและกรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์) และกรรมการเหรัญญิก (คุณรำไพพรรณ มีชูรส) ร่วมรับมอบเงินดังกล่าว
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-12-07
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ