:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
รองประธานกรรมการมูลนิธิและกรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ) พร้อมด้วยกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์) และกรรมการ เหรัญญิก (คุณรำไพพรรณ มีชูรส) ร่วมรับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน ศูนย์การแพทย์ราชวิถี จากคุณนิวัธน์ โตกระแสร์ และคุณพรทิพย์ สุวรรณวัฒน์ จำนวน 2,000,000 บาท เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-10-18
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ