:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  การรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี นำโดยประธานมูลนิธิ, รองประธานและกรรมการผู้จัดการ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ), กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์) กรรมการเหรัญญิก (คุณรำไพพรรณ มีชูรส) และกรรมการมูลนิธิ (นพ.ปราการ ถมยางกูร) ร่วมรับมอบเครื่องมือสำหรับขบกระดูกต่างๆ และเครื่องมือช่วยถ่างขยายแผล มูลค่า 200,000.- บาท จากคุณสุนทร อัศวานันท์ และคณะ
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-09-12
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ