:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  กิจกรรมการรับบริจาคทั้งในและนอกสถานที่

สมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลนนทเวช มอบเงินบริจาคเพื่อร่วมสมทบทุนอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 200,000.- บาท โดยมีประธานมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี (นพ.มานัส โพธาภรณ์) พร้อมด้วย กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ (นพ.ดิเรก ลิมจิตติ), กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์) และกรรมการเหรัญญิก (คุณรำไพพรรณ มีชูรส) ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-08-17
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ