:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  การรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

รับมอบเครื่องมือแพทย์
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ได้รับมอบเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ พร้อมเครื่องวัดความดันโลหิต เพื่อใช้ในงานโรคหัวใจ และงานกายภาพบำบัด จำนวน 900,000.- บาท ซึ่งบริจาคโดย คุณสุมาลีรัตน์ ตั้งชัยสิน พร้อมด้วยครอบครัว ทั้งนี้ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี (นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์) รองประธานกรรมการมูลนิธิ (แพทย์หญิงสุดสวาท เลาหวินิจ) พร้อมด้วยคณะแพทย์ งานโรคหัวใจ และเจ้าหน้าที่กายภาพบำบัด ร่วมรับมอบเครื่องมือดังกล่าว
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-08-17
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ