:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
คุณบุญมา เตชะวณิช มอบเงินสมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 500,000.- บาท โดยมีประธานกรรมการมูลนิธิ, รองประธานกรรมการมูลนิธิและกรรมการผู้จัดการ, กรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และกรรมการเหรัญญิก ร่วมรับมอบเงิน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-08-04
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ