:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

สมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
คณะกรรมการจัดงาน 60 ปี วิสัญญี คืนสู่เหย้า นำโดย แพทย์อรุณรัตน์ เตชาทวีพรรณ และคณะ มอบรายได้หลัง หักค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ เพื่อสมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี จำนวน 109,143 บาท ซึ่งประธานมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และคุณนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้รับมอบ เงินดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-08-01
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ