:: มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ยินดีต้อนรับ ::
 
  กิจกรรมการรับบริจาคทั้งในและนอกสถานที่

สมทบทุนศูนย์การแพทย์ราชวิถี
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และคุณเบญจวรรณ ขัมภรัตน์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ ร่วมรับมอบเงินบริจาคจากครอบครัวคุณพ่อกิม แซ่เจีย จำนวน 700,000.- บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี
รูปภาพประกอบ
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 2016-07-11
ข่าวกิจกรรมอื่นๆ